Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 66/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 39/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2015 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności, powołany uchwałą nr 32/2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 15 grudnia 2016 r.,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 15/2017, w składzie:

1. Mariusz Durzyński - Kierownik Zespołu,

2. Krystyna Brewka,

3. Marzena Stępień,

4. Urszula Cyszka

5. Jolanta Nikolaj

6. Irena Bachowska

7. Anna Leszczyńska

8. Janusz Rynk

do sporządzenia protokołu oraz przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.