Akt korporacyjny

Podat.2017.12.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 63/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 34/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zobowiązania Zespołu kontrolującego ds. kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Zespół kontrolujący ds. kontroli gospodarowania środkami finansowymi i terminowości regulowania zobowiązań KIDP, powołany uchwałą nr 5/2014 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 31 stycznia 2014 r., w składzie:

1) Mariusz Durzyński- kierownik Zespołu

2) Janusz Rynk,

3) Anna Leszczyńska do sporządzenia protokołu i przekazania go kontrolowanemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.