Podat.2018.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2016 r.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP uchyla § 1 pkt.1 uchwały nr 5/2016 Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2016 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.