Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 18/18/P-VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 20/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018 wprowadza się dodatkowy termin: 23 listopada 2018 r.
§  2.  Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 23 listopada 2018 r. zwołane zostaje celem wypracowania stanowiska w przedmiocie projektu przepisów zmieniających ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty opracowanego przez "Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty" powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.