Zmiana uchwały w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezesem oraz innymi członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.11.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 listopada 2022 r.

UCHWAŁA Nr 96/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 4 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezesem oraz innymi członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342), oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 11/22/P-IX Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy Prezesem oraz innymi członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zmienionej uchwałą nr 71/22/P-IX z dnia 23 września 2022 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK