Lekarz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 183/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 179/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu obrony narodowej w § 1 dodaje się pkt 33 - 41 o następującym brzmieniu:

"33) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Giżycku

- kol. Annę Wiolettę Stankiewicz

34) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu

- kol. Zbigniewa Placka

35) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Koszalinie

- kol. Marka Stachowicza

36) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Radomiu

- kol. Juliana Wróbla

37) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Siedlcach

- kol. Renatę Dmowską

38) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie Szczecińskim - kol. Janusza Gostyńskiego

39) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świdwinie

- kol. Krzysztofa Berenta

40) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Świnoujściu

- kol. Wiesława Sarapaka

41) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu

- kol. Piotra Huberta".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.