Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 377/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 13/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Informatyzacji

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 13/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Informatyzacji § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję Informatyzacji (zwaną dalej: Komisją), w skład której wchodzą:

1) Piotr Przybyła - nr wpisu 06697

2) Piotr Orzeł - nr wpisu 09891

3) Katarzyna Pawłowska - nr wpisu 11638

4) Alicja Maria Marciniak - nr wpisu 04382

5) Marcin Cichocki - nr wpisu 11584

6) Bartosz Kubista - nr wpisu 12474

7) Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637

8) Ewa Szypowicz - nr wpisu 02774,

9) Dr Mariusz Cieśla - nr wpisu 03490."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.