Akt korporacyjny

Podat.2017.10.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 33/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 10/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2015 r.

Na postawie § 13 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP, w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, odwołuje ze składu Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, Panią Karolinę Stawowską.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje do składu Zespołu kontrolującego ds. kontroli finansowania pozostałych zadań statutowych i programowych realizowanych przez Izbę w 2014 r. z uwzględnieniem Funduszu Restrukturyzacyjnego, Pana Janusza Rynka.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.