Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 73/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  Wprowadza się § 40b o następującej treści: 1. Doradca podatkowy który został ukarany karą dyscyplinarną zostaje obciążony kosztami postępowania dyscyplinarnego. 2. Wysokość kosztów postępowania określa Sąd Dyscyplinarny w wysokości rzeczywistej nie mniejszej niż wysokość składki za jeden miesiąc i nie większej niż w wysokości składek za 12 miesięcy.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.