Akty korporacyjne

Podat.2018.6.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zlecenia wszczęcia procedury ofertowej w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, mając na celu zabezpieczenie interesów finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, postanawia o dopuszczeniu również krótszego niż 3 lata - wskazane w stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zlecenia wszczęcia procedury ofertowej w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021 - okresu obowiązywania przyszłej umowy na świadczenie usług hotelowych na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tj. okresu dwuletniego lub rocznego.
W związku z powyższym w ww. stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych sformułowanie "na lata 2019-2021", występujące zarówno w tytule stanowiska jak i w jego treści, zamienia się na sformułowanie "na kolejny okres jedno-, dwulub trzyletni (rok 2019, lata 2019-2020 lub lata 2019-2021)".