Zmiana siedziby KRASP.

Akty korporacyjne

KRASP.2008.9.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2008 r.

UCHWAŁA PREZYDIUM KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie zmiany siedziby KRASP

Dokument nr 3/V

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich postanawia, że począwszy od dn. 1 września 2008 r. siedziba Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ma następującą lokalizację: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.