Zmiana regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy w § 25 w ust. 1 uchyla się pkt 3.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.