Akty korporacyjne

PAN.2017.3.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 19/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 marca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260) postanawia się, co następuje:
1. W Decyzji Nr 14 Prezesa PAN z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk, zmienionej Decyzją Nr 40 Prezesa PAN z dnia 1 października 2015 r., zmienionej Decyzją Nr 11 Prezesa PAN z dnia 22 kwietnia 2016 r., zmienionej Decyzją Nr 12 Prezesa PAN z dnia 27 lutego 2017 r. pkt 1 ppkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

"prof. Jacek Zaremba Wydział V Nauk Medycznych PAN"

2. Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.