PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 1 /2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniająca decyzję tu sprawie Komitetu Redakcyjnego publikacji Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Annual Report.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), postanawiam co następuje:
§  1.  W decyzji nr 32/2015 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie Komitetu Redakcyjnego publikacji Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Annual Report, ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) prof dr hab. Jacek Kuźnicki - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,".

§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.