Zm.: uchwała w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2011.11.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 listopada 2011 r.

UCHWAŁA Nr 55/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1.
W załączniku Nr 7 do uchwały Nr 29 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prof. dr hab. Ewa Agnieszka Pisula - Uniwersytet Warszawski;".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 12 października 2011 r. zmarł członek Rady Upowszechniania Nauki prof. Krzysztof Jakubowski. W związku z tym Pani prof. Mirosława Marody Wiceprezes PAN w porozumieniu z Prezydium Rady Upowszechniania Nauki PAN przedłożyła wniosek o przyjęcie do składu Rady Pani Prof. dr hab. Ewy Agnieszki Pisuli (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski).

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.) członków komitetu problemowego powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk.