Akty korporacyjne

Podat.2006.5.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2006 r.

UCHWAŁA Nr 659/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12.05.2006 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 648/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 825/2003 KRDP z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

§  1. W § 1 uchwały nr 648/2006 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 825/2003 KRDP z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie realizacji podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej skreśla się wyrazy: "3) Waldemar Skierś - Członek KRDP".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.