Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 57/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie złożenia skargi z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 14 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Skierować do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie skargę dotyczącą podejrzenia popełnienia przez lekarza Waldemara Kraskę przewinienia zawodowego polegającego na publicznym zniesławieniu części środowiska lekarskiego i medycznego polegające na wskazaniu w wypowiedzi w Programie Trzecim Polskiego Radia w dniu 3 kwietnia 2020 r., że pracownicy medyczni bagatelizują procedury związane z koronawirusem wprowadzane w placówkach ochrony zdrowia oraz że niektórych, zwłaszcza starszych, pracowników medycznych cechuje nonszalancja w podejściu do tych procedur, zarzucił wreszcie, że część środowiska w ogóle nie wie o istnieniu procedur związanych z epidemią koronawirusa.
§  2.  W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wypowiedź lek. Waldemara Kraski podważa zaufanie do zawodów lekarza, lekarza dentysty oraz innych zawodów medycznych, co w stanie epidemii jest szczególnie groźne dla zdrowia publicznego oraz cechuje się brakiem szacunku wobec wszystkich osób wykonujących zawody medyczne w Polsce.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.