Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zlecenia wszczęcia procedury ofertowej w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych wszczęcie nowej procedury ofertowej na wybór hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2019-2021.