Podat.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zlecenia Komisji Ofert KRDP wszczęcia procedury ofertowej w sprawie wyboru firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP

W ślad za podjętymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych czynnościami zmierzającymi do unifikacji i ujednolicenia sprzętu komputerowego i oprogramowania w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oraz w związku z przejęciem nadzoru i zarządzania nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem funkcjonującym w KIDP na mocy uchwały nr 378/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r., na podstawie rekomendacji Komisji Informatyzacji KRDP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca Komisji Ofert KRDP wszczęcie procedury ofertowej na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP.