Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 30/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zlecenia dokonania opinii prawnej

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia zlecić dokonanie opinii prawnej na temat: - czy uchwałę o delegowaniu należy podjąć przed odbyciem podróży zagranicznej i uchwała taka musi wskazywać imiennie osoby delegowane do odbycia podróży służbowej, - czy możliwe jest potwierdzenie odbycia podróży służbowej w terminie późniejszym, w tym również poprzez zmianę uchwały, która nie wskazywała imiennie osób delegowanych (konwalidacja braku delegowania przed odbyciem podróży służbowej). Zlecenie dokonania opinii prawnej zostanie dokonane na podstawie umowy 35/BI/2008 zawartej pomiędzy KIDP a radcą prawnym Mateuszem Deską oraz radcą prawnym Pawłem Dudkiewiczem.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP akceptuje zaciągniecie zobowiązania polegającego na zleceniu sporządzenia opinii prawnej przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych wyznaczonych uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 364/2016 z dnia 14 czerwca 2016.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.