Prok.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów

Na podstawie art. 43 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchwala się Zbiór zasad etyki zawodowych prokuratorów, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§  3.  Ogłoszenie uchwały nastąpi poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce Krajowa Rada Prokuratorów.