Podat.2018.5.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 maja 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wzorów oświadczeń i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych, stanowiące załączniki do niniejszego Stanowiska. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych do przekazania wzorów oświadczeń i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych Zarządom Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych celem przekazania doradcom podatkowym, jak również do opublikowania ich treści w panelu mDoradca.
Załączniki:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Informacja dla pracownika Polityka ochrony danych osobowych