Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3594/54/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy serwera oraz licencji oprogramowania Open Microsoft

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm. w zw. z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy serwera oraz licencji oprogramowania Open Microsoft, o których mowa w § 2.
§  2.  Szczegółowe kryterium wyboru stanowi cena, a w przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie brana ewentualna współpraca w przeszłości.
§  3.  Formularz cenowy dotyczący zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Formularz cenowy dotyczący zapytania ofertowego w zakresie dostawcy serwera oraz licencji oprogramowania Open Microsoft

Poz.Przedmiot zamówieniaSzczegółowa specyfikacjaKwota brutto
1.Serwer do montażu w szafie rack 19"1) Jeden procesor Intel Xeon (4C lub 8C);

2) Pamięć 64 GB;

3) System dyskowy:

- dwa dyski 300 GB SAS/SATA RAID 1,

- cztery dyski 480 GB SSD przeznaczone do intensywnego zapisu RAID5;

4) Obudowa typu rack;

5) Szyny do montażu w szafie rack 19";

6) Dwa zasilacze;

7) Serwis 3 lata NBD on-site.

………… zł
2.Microsoft Windows Server 2019 StandardLicencja OPEN GOV, Liczba licencji przystosowana do parametrów serwera z poz. 1.………… zł
3.Microsoft SQL Server 2019Licencja OPEN GOV, Liczba licencji przystosowana do parametrów serwera z poz. 1.………… zł
RAZEM BRUTTO:………… zł