Akt korporacyjny

Aptek.2017.3.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/3/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej. Stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.