Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/12/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 37 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy, po rozpatrzeniu sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres IV kadencji, uchwala, co następuje:
§  1. Zatwierdza się sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres IV kadencji
§  2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.