Podat.2017.6.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIDP za rok 2016

W związku z trwającymi pracami związanymi z weryfikacją i zatwierdzaniem kolejnych wersji sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych za lata 2013-2015, jak również mając na uwadze wykonywanie rewizji finansowej przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2015, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia, że przystąpi do procedury weryfikacji i zatwierdzenia finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2016 po zakończeniu wszystkich prac związanych z weryfikacją i zatwierdzeniem kolejnych wersji sprawozdań finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych za lata 2013-2015.