Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 213/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2018 r.

1. Rozwijanie i koordynacja programu promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o zaktualizowaną strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności jako istotnego obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz gwaranta prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

2. Utrzymanie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

3. Popularyzacja zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży szkolnej i studentów.