Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 361/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych na rok 2018

Na podstawie § 26 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 523/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych na rok 2018

1. opracowanie i przekazanie doradcom podatkowym Informatora "Ochrona danych osobowych przez doradcę podatkowego po wejściu w życie RODO", który zawiera zbiór informacji oraz wyjaśnień w sprawie wymogów RODO co do ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz obowiązków administratorów danych osobowych,

2. opracowanie i przekazanie doradcom podatkowym wzorów oświadczeń i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych, które powinny zapewnić niezbędne minimum, konieczne dla zapewnienia przetwarzania danych osobowych w kancelariach zgodnie z regułami RODO - do momentu opracowania i zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych,

3. opracowanie Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej: RODO).