Akt korporacyjny

Notar.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr IX/87/2017
KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zajęć seminaryjnych dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie w 2018 roku oraz harmonogramu praktyki w sądzie dla drugiego roku aplikacji dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie w 2018 roku

Na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 482), Krajowa Rada Notarialna uchwala, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Notarialna zatwierdza harmonogramy zajęć seminaryjnych ustalone uchwałą nr IX/LXIII/3 89/2017 Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych aplikantów notarialnych w roku szkoleniowym 2018 oraz wyznaczenia kierownika szkoleń, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Zatwierdzone harmonogramy, o których mowa w § 1, stosuje się w roku szkoleniowym 2018 do aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku i Warszawie oraz do aplikantów notarialnych z naboru 2017 r. (I rok), 2016 r. (II rok), 2015 r. (III rok) Izby Notarialnej w Lublinie.
2.  Zajęcia seminaryjne w roku szkoleniowym 2018 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Białymstoku odbywają się wspólnie z aplikantami notarialnymi Izby Notarialnej w Warszawie na podstawie Porozumień w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów, zawartych w dniu 04 listopada 2015 r., 28 listopada 2016 r., 17 listopada 2017 r.
3.  Zajęcia seminaryjne w roku szkoleniowym 2018 dla aplikantów notarialnych z naboru 2017, 2016 oraz 2015 r. Izby Notarialnej w Lublinie odbywają się wspólnie z aplikantami notarialnymi Izby Notarialnej w Warszawie na podstawie Porozumień w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów,. zawartych w dniu 02 grudnia 2015 r., 23 listopada 2016 11, 17 listopada 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Notarialna zatwierdza harmonogram praktyk w sądzie ustalony uchwałą nr ustalone uchwałą nr IX/LXIII/3 89/2017 Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie określenia harmonogramu zajęć seminaryjnych aplikantów notarialnych w roku szkoleniowym 2018 oraz wyznaczenia kierownika szkoleń.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.