KRPSZ.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 111/18
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
uchwala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się zaplanowany budżet Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.