Zasady sporządzania wniosku o dotacje na badania własne przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok 2010.

Akty korporacyjne

RGSW.2009.11.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr 487/2009
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie zasad sporządzania wniosku o dotacje na badania własne przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na 2010 rok