Zasady postępowania w zakresie przygotowania wniosku Rady Głównej w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia dla kierunku innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Akty korporacyjne

RGSW.2006.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 14/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2006 r.
dotycząca zasad postępowania w zakresie przygotowania wniosku Rady Głównej w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia dla kierunku innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym