Akty korporacyjne

RGSW.2005.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr 216/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 listopada 2005 r.
w sprawie zasad podziału środków dla uczelni morskich w 2006 roku