Akty korporacyjne

Lekarz.2006.1.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 17
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 7 stycznia 2006 r.
w sprawie zasad kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Koleżanki i Kolegów - lekarzy posłów i senatorów RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy przygotowanej przez Naczelną Radę Lekarską ustawy o zasadach finansowania doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przewodniczący:

Andrzej Sawoni /-/

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Matyja /-/

Włodzimierz Bednorz /-/

Andrzej Kunkel /-/

Ryszard Golański /-/

Jerzy Mazur /-/

Jacek Podolski /-/

Ryszard Majkowski /-/

Sekretarze:

Jolanta Orłowska-Heitzman /-/

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska /-/

Krystyna Małecka /-/

Medard Lech /-/

Zygmunt Źiółkiewicz /-/

Ewa Szpindor /-/

Jolanta Szczurko /-/