Prok.2017.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Barbary Nowińskiej - prokuratora Prokuratury Krajowej, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 3 grudnia 2020 roku

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 43 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2017 r. - Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 1767 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Barbary Nowińskiej - prokuratora Prokuratury Krajowej, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 3 grudnia 2020 roku.