Prok.2017.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Barbary Jasińskiej - prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 5 lipca 2022 roku

Krajowa Rada Prokuratorów działając na podstawie art. 43 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2017 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. Poz. 177 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Barbary Jasińskiej - prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 5 lipca 2022 roku.