Prok.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Antoniny Suwały - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 24 marca 2023 roku

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 43 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2017 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. Poz. 177 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Antoniny Suwały - prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 24 marca 2023 roku.