Prok.2017.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Anny Czarneckiej - prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 18 stycznia 2023 roku

Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym działając na podstawie art. 43 § 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2017 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. Poz. 177 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Anny Czarneckiej - prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora - do dnia 18 stycznia 2023 roku.