Akty korporacyjne

RGSW.2005.9.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 września 2005 r.

UCHWAŁA Nr 204/2005
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uczelni dotyczących prowadzenia studiów wyższych zawodowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej