Akty korporacyjne

RGSW.2004.6.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 90/2004
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie organizacji V Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych