Lekarz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 96/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 6/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca oraz uchwała nr 30/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 6 grudnia 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 6.12.2018 r.

Lekarze:
1. Andrii SemeniukUkraina
2. Maksym FursaUkraina
3. Maksym OnyshkoUkraina
4. Vitalii ZaftUkraina
5. Michael MartyniakPolska/USA
6. Andrii ZhovnirenkoUkraina
7. Oleksandr TkachukUkraina
8. Vitalii ShumUkraina
9. Yurii TkachUkraina
10. Kateryna ApukhtinaUkraina
11. Gbadamosi Khadijah OlusolaNigeria
12. Jewhen KopylovUkraina
13. Bonjoon GoonKorea Południowa
14. Olena PanczenkoUkraina
15. Svitlana SubtelnaUkraina
16. Oleh StakhyraUkraina
17. Marta DiachyshynUkraina