Akt korporacyjny

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 91/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy r. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 6/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca oraz uchwała nr 30/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 22 listopada 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 22.11.2018 r.

Lekarze:
1. Ruslan SavchenkoUkraina
2. Olena TymkivUkraina
3. Aleksandra SchottNiemcy
4. Kateryna ApukhtinaUkraina
5. Denys DubovytskyiUkraina
6. Anastasiia ShevchukUkraina
7. Fenchyn OlehUkraina
8. Jelena ArtiszBiałoruś
9. Igor ZajanczkowskiBiałoruś
10. Anna DziedzicPolska
11. Olena HarasymenkoUkrainy
12. Aksana PrzybylowskaBiałoruś
13. Taras NesterenkoUkraina
14. Hanna ButenkoUkraina
15. Alona KorolUkraina
16. Valeria KozubUkraina
17. Oksana KolodkaUkraina

.