Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 84/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 6/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca oraz uchwała nr 30/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 15 listopada 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 15.11.2018 r.

Lekarze:

1. Aliaksandr Hil Białoruś

2. Mohamed Talha Abdelfattah Saied Sudan

3. Sawsan Talha Abdelfattah Saied Sudan

4. Galyna Makarenko Ukraina

5. Roman Hawryłko Ukraina

6. Mykola Huchok Ukraina

7. Anna Shvets Ukraina

8. Natalia Ams Ukraina

9. Ruslan Bondar Ukraina

10. Oleksandr Svitonko Ukraina

11. Sergii Rybalchenko Ukraina

12. Viktor Lautsel Białoruś

13. Iryna Dykan Ukraina

14. Yulia Kazlouskaya Białoruś

15. Alena Kapkovich Białoruś

16. Katarzyna Nowak Polska

17. Michael Posala Polska

18. Stefano Siciliani Włochy