Akt korporacyjny

Lekarz.2018.8.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 40/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., zmienionej uchwałą nr 66/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 maja 2018 r., uchwałą nr 6/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca oraz uchwała nr 30/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 lipca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 6 września 2018 r. i 20 września 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 6.09.2018 r.

Lekarze:

1. Yuliia Horina Ukraina

2. Pylyp Hryb Ukraina

3. Lilia Gęsicka Ukraina

4. Adela Tatarkova Czechy

5. Yulia Shafranska Ukraina

6. Ali Smolski Białoruś

7. Ibrahim Ubandoma Nigeria

8. Makki Alkurdi Arabia Saudyjska

9. Serhii Yanchuk Ukraina

10. Svitlana Cherniak Ukraina

11. Viktoriia Korobchuk Ukraina

12. Eseroghene Odudu U.S.A.

13. Liudmyla Pavlenko Ukraina

14. Oleksiy Holdobin Ukraina

15. Svitlana Ivanchenko Ukraina

16. Stefano Siciliani Włochy

17. Alicja Kizielewicz Polska

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 20.09.2018 r.

Lekarze:

1. Madhanaa Devindran Malezja

2. Iryna Hotko Ukraina

3. Irina Serafinova Ukraina

4. Maryna Sakhno Ukraina

5. Ruslana Valentieva Ukraina

6. Andrii Solopov Ukraina

7. Olga Zakharova Ukraina

8. Iuliia Taravska Ukraina

9. Petro Melnyk Ukraina

10. Aksana Przybylowska Białoruś

11. Yurii Tkach Ukraina

12. Andriy Soplinyak Ukraina

13. Nadiiia Radomska Ukraina

14. Zera Bektasheva Ukraina

15. Alona Skaraieva Ukraina

16. Ganna Vilchyk Ukraina

17. Nastassia Matsutkevich Ukraina