Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwały Nr 66/18/P-VII PNRL z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Nr 6/18/P-VIII z dnia 15 czerwca 2018 r, uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach: 18.07, 19.07, 26.07, 02.08.2018 r lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 18.07.2018 r.

Lekarze:

1. Christopher McMahon Wielka Brytania

2. Martin Eva Leczycka Polska

3. Magdaline Zawadka Polska

4. Margaret Chudyk Kanada

5. Yury Zdanovich Białoruś

6. Ketevan Bagrii Ukraina

7. Iryna Kolosova Ukraina

8. Nadzeya Ramanouskaya Białoruś

9. Eugeniusz Bartaszewicz Białoruś

10. Jan Żak Polska

11. Matthew Klos Polska/Kanada

12. Viacheslav Radomskyi Ukraina

13. Patrik Radberger Szwecja

14. Viktopiia Forosenko Ukraina

15. Iryna Netupskaya Białoruś

16. Aliaksandra Vitukevich Białoruś

17. Tamara Korohod Ukraina

18. Maksym Skoryi Ukraina

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 19.07.2018 r.

Lekarze:

1. Gabriela Lachowicz Polska

2. Katherine Quiza Polska/USA

3. Magdalena Maliszewska Polska

4. Filip Bildman-Bobiński Szwecja

5. Anna Gorelova Rosja

6. Yasmin Almansour Arabia Saudyjska

7. Joanna Nodzykowski Kanada/Polska

8. Karolina Parciak Polska

9. Amal Al. Somali Arabia Saudyjska

10. Oksana Dowlaszewicz Białoruś

11. Dorothy Cygan Polska/USA

12. Alla Adelkhanova Rosja

13. Rafał Paterkowski Polska/Kanada

14. Marcin Kapustecki Polska

15. Karyna Sakovska Ukraina

16. Liudmyla Tsybulska Ukraina

17. Yulia Shafranska Ukraina

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 26.07.2018 r.

Lekarze:

1. Oleksi Shymanskyi Ukraina

2. Snir Boniel Polska

3. Olga Ratkowska Białoruś

4. Emilia Gardocki USA/Polska

5. Melanie Kurc Kanada/Polska

6. Jennifer Majer Niemcy/Polska

7. Martina Gutbier Polska

8. Sebastian Nagel Niemcy

9. PatrykNassef Polska

10. Mateusz Kurtyka Polska

11. Anas Almoabbdi Arabia Saudyjska

12. Edmund Gravdal Polska

13. Yulia Levitas Ukraina

14. Yurii Vorna Ukraina

15. Christopher Pavlinec U.S.A.

16. Kamil Markowski Polska

17. Ahmad Daban Arabia Saudyjska

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 02.08.2018 r.

Lekarze:

1. Maryna Karpuchyk Białoruś

2. Yulia Prozorova Ukraina

3. StefanGracz Polska

4. Natalia Mirchuk Ukraina

5. Samal Sarsenova Kazachstan

6. Seyed Shaho Khoda Rahmi Iran

7. Dzmitry Zhyrushka Białoruś

8. Yuliia Yevtushenko Ukraina

9. Anna Shalimova Ukraina

10. Mariya Karobiy Ukraina

11. Yuliana Starostka Ukraina

12. Yana Pislar Ukraina

13. Alena Yankovich Białoruś

14. Kseniia Vitkovska Ukraina

15. Olga Dragunovska Ukraina

16. Olha Boniak Ukraina

17. Olena Pysantes Ukraina