Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 7/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwały Nr 66/18/P-VII PNRL z dnia 11 maja 2018 r. oraz uchwały Nr 6/18/P-VIII z dnia 15 czerwca, uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach 4 i 5 lipca 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 4.07.2018 r.

Lekarze:

1. Ivan Yavdoschuk Ukraina

2. Olena Ieremenko Ukraina

3. Viktoriia Raduschynska Ukraina

4. Ruslan Riabchun Ukraina

5. Vladyslav Levadnyi Ukraina

6. Kateryna Gorbunova Ukraina

7. Halyna Drach Ukraina

8. Volha Askirka Białoruś

9. Vitalii Petysh Ukraina

10. Taras Czorniy Ukraina

11. Vitaliia Yakubiak Ukraina

12. Adela Tatarkova Czechy

13. Vadym Fandaliuk Ukraina

14. Vadym Yefimov Ukraina

15. Aneta Łazaruk Ukraina

16. Ruslan Romanyshyn Ukraina

17. Anna Jasinska Polska/Kanada

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 5.07.2018 r.

Lekarze:

1. Bohdan Borovskyi Ukraina

2. Hrazyna Linskaya Białoruś

3. Olga Akimova Ukraina

4. Iwan Zwieriew Rosja

5. Vladislav Sokolov Białoruś

6. Pylyp Hryb Ukraina

7. Danylo Kutsyk Ukraina

8. Yuliana Berestovska Ukraina

9. Iryna Matskevych Ukraina

10. Yuliia Kravtsova Ukraina

11. Daryna Kondratiuk Ukraina

12. Mykyta Kondratiuk Ukraina

13. Ihor Nesimka Ukraina

14. Oleh Dziamczuk Białoruś

15. Yuliia Horina Ukraina

16. Kateryna Kliuieva Ukraina

17. Maryna Kazlova Białoruś

18. Magdalena Pordzik Polska/Niemcy