Lekarz.2018.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach 8 lutego 2018 r. i 15 lutego 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych odpowiednio w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych

do egzaminu z języka polskiego w dniu 8.02.2018 r.

1.Pavel StiatskoBiałoruś
2.Irina VakaevaRosja
3.Abdul Al-Obaidy Al. ZeenaPolska
4.Olga KarpovaBiałoruś
5.Łukasz WawrzyczekPolska
6.Inesa SamodaievaUkraina
7.Marta PetrivUkraina
8.Darya VarabyovaBiałoruś
9.Tatsiana YershBiałoruś
10.Aleksandr SzmigielskiBiałoruś
11.Ihar KiziukevichBiałoruś
12.Lilia GęsickaUkraina
13.Kelvin Ma DonkorGhana
14.Pavel ČermákCzechy
15.Marko StrenhchakUkraina
16.Anastasiya Śliwinska-GrabusUkraina
17.Julia ArtiuchBiałoruś

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 15.02.2018 r.

Lekarze:
1.Nikita KhalameiUkraina
2.Maryna ZarytovskaUkraina
3.Eduard DenysenkoUkraina
4.Vitalii ZaidelUkraina
5.Tsetsegmaa MagvanMongolia
6.Ivanna BaychukUkraina
7.Yassir EL-FarissiMaroko
8.Adalberto Anador MoralesUSA
9.Ariunzaya BatjargalMongolia
10.Alina TkachUkraina
11 .Alexandra KvaestadNorwegia
12.Darya SauchanchykBiałoruś
13.Joanna PrzemyskiUSA/Polska
14. Witalij PawlukiewiczBiałoruś
15.Nataliia StefanskaUkraina
16.Alina BorzenkoUkraina