Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 237/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 236/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach 18 stycznia 2018 r. i 25 stycznia 2018 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 18.01.2018 r.

Lekarze:

1. Mohammed Alhashim Arabia Saudyjska

2. Reshan Fernando Sri Lanka

3. Ali Aidibi Liban

4. Mykhailo Svizhyi Ukraina

5. Mark Rozanski Polska

6. Christopher Pavlinec U.S.A

7. Kamil Markowski Polska

8. Konrad Krzyżanski Polska

9. Anzhelika Samus Białoruś

10. Eduard Denysenko Ukraina

11. Yurii Ilkiv Ukraina

12. Roman Wieliczko Białoruś

13. Tatiana Lozova Ukraina

14. Olena Pakharenko Holandia

15. Viktoriia Rekuta Ukraina

16. Natalya Fedunova Ukraina

17. Ryan Stolze Polska

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 25.01.2018 r.

Lekarze:

1. Iurii Vysochanskyi Ukraina

2. Natalia Małkowska Ukraina

3. Siarhei Krupski Białoruś

4. Hanna Nienartowicz Białoruś

5. Oleksii Shymanskyi Ukraina

6. Nikita Khalamei Ukraina

7. Maryna Zarytovska Ukraina

8. Anton Klintsov Federacja Rosyjska

9. Manal Alsheri Arabia Saudyjska

10. Yuliia Kyrychenko Ukraina

11. Yefremov Maksym Ukraina

12. Aleksander Kirkicki Białoruś

13. Andrii Ziulkovkski Ukraina

14. Rawan Alarfaj Arabia Saudyjska

15. Mariana Hyria Ukraina

16. Yuliya Dauchalevich Białoruś