Lekarz.2017.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 205/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r .,uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VIIPNRL z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r., uchwałą Nr 173/17/P-VII z dnia 11 sierpnia 2017 r. i uchwałą Nr 192/17/P-VII z dnia 13 października 2017 r. uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach: 16 listopada 2017 r. i 30 listopada 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 16.11.2017 r.

Lekarze:

1. Abdulhakeem Al-Obaidy Al. Zeena Arabia Saudyjska

2. Antatoliy Korytskyy Ukraina

3. Volodymyr Prykaziuk Ukraina

4. Marta Solomenko Ukraina

5. Marek Mazur Polska

6. Anna Grochal Kanada/Polska

7. Viktor Kobrin Ukraina

8. Nataliia Dovhan Ukraina

9. Tetyana Turchyn Ukraina

10. Oleksiy Volkov Ukraina

11. Artur Dziuba Ukraina

12. Simon Becker Izrael

13. Dariia Fedoruk Ukraina

14. Vadym Omelchenko Ukraina

15. Inesa Samodaieva Ukrainy

16. Ali Alabbas Arabia Saudyjska

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 30.11.2017 r.

Lekarze:

1. Anna Shepel Ukraina

2. Kelvin Ma Donkor Ghana

3. Tetiana Piskurova Ukraina

4. Olena Goidenko Ukraina

5. Kateryna Prydaniuk Ukraina

6. Olena Pakharenko Holandia

7. Omar Jermy Jordania

8. Seyed Khodarahmi Iran

9. Natalia Mierdżan Białoruś

10. Ahlam Al Darwish Arabia Saudyjska

11. Ihor Linskyi Ukraina

12. Ihor Rusanov Ukraina

13. Cem Duzel Turcja

14. Ihor Homzar Ukraina

15. Yryna Yakubyshyn Ukraina

16. Nataliia Bilomeria Ukraina