Lekarz.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 181/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522 z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r .,uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VII PNRL z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r. i uchwałą Nr 173/17/P-VII z dnia 11 sierpnia 2017 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniach: 20 września, 21 września i 28 września 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załącznikach do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 20.09.2017 r.

Lekarze:

1. SofiyaLitvinova Ukraina

2. Adam Krawczyk Polska/Kanada

3. Peter Reda Wielka Brytania

4. Lucas Zborek Polska

5. Natalia Sen Ukraina

6. StanislavSolobchuk Ukraina

7. Ali Almovhfooz Arabia Saudyjska

8. Alexandra Kvaestad Norwegia

9. Julian Król Ukraina

10. Michał Chomik Polska

11. Ali Aidibi Liban

12. Iurii Albin Ukraina

13. Liliia Albin Ukraina

14. SvitlanaGaiova Ukraina

15. Patrycja Berg Szwecja

16. Katarzyna Serafin Polska

17. Nadia Allaf Polska

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 21.09.2017 r.

Lekarze:

1. Jakob Krawczykiewicz Austria

2. Wiktor Pietraszewski Polska

3. SofiiaBiletska Ukraina

4. Anna Sozanska Polska/Kanada

5. Bartosz Wolski Polska

6. Monika Cavojska Słowacja

7. Catherine Bolt Polska

8. OleksandraOstapiak-Derpak Ukraina

9. Daria Lewicka Polska

10. Snizhana Kozak Ukraina

11. Agnieszka Grzebyk Polska/ Francja/Kanada

12. Omar RatebMohamed Jordania

13. Tetiana Dron Ukraina

14. Roman Zakreuski Białoruś

15. AriumayaBatjargal Mongolia

16. Diana Chmielewski Polska/USA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 28.09.2017 r.

Lekarze:

1. Sabahat Ali Pakistan

2. Maksym Hrytsak Ukraina

3. Sergii Polishchuk Ukraina

4. Alexandra Krawczuk Polska

5. KatherineQuiza Ukraina

6. TetianaFedyshyn Ukraina

7. HalynaKovalenko Ukraina

8. StanislavBalitskyi Ukraina

9. AnastasiiaIermak Ukraina

10. Mohammed Alhashim Arabia Saudyjska

11. OleksandrRiaboshopka Ukraina

12. JuliiaAleinikowa Ukraina

13. Gustav Szwarc Polska/USA

14. AlonaDemborynska Ukraina

15. RamanBahamazan Białoruś

16. KatsiarynaBahamazova Białoruś